ฟีเจอร์แจ้งเตือนทางไลน์ (Line notify)

เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทหรือผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก เพราะการแจ้งเตือนทาง Line สามารถทำให้จัดการคำสั่งต่างๆ ...

ฟีเจอร์แจ้งเตือนเมนู Admin (Menu notification)

เป็นฟีเจอร์ที่ควรมีไว้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อการทำงานในขั้นตอนต่างๆ จะไม่มีการตกหล่น หรือพลาดคำสั่งซื้อ หรือหัวข้อใดๆ ...

ฟีเจอร์แอดมินแดชบอร์ด (Dashboard แสดงผลประกอบการเป็นรูปแบบกราฟ)

ฟีเจอร์นี้สามารถทำให้ เจ้าหน้าหรือผู้ดูแลระบบ สามารถดูรายละเอียด หรือตรวจสอบผลประกอบการทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ ...